Het maag-darmkanaal (spijsvertering) is het belangrijkste immuunorgaan van ons lichaam,

Ons maag-darmkanaal (spijsvertering) is het belangrijkste immuunorgaan van ons lichaam, het oppervlak van de darmwand staat continu in contact met de buitenwereld. De darminhoud kan, behalve voedingsstoffen, ook een groot aantal lichaamsvreemde, toxische stoffen en ziekteverwekkende bacteriën bevatten. In het darmkanaal leven ca. 100.000 miljard bacteriën. De gezondheid van de darmen en immuunsysteem is afhankelijk van de aanwezigheid van miljarden gunstige en ongunstige (pathogene) bacteriën. De gezondheid van de mens wordt grotendeels bepaald door een evenwichtige darmflora. Een gezonde darmflora is daarom absoluut noodzakelijk voor een goede gezondheid.Wat deze Bacteriestammen voor u doen.

Beperken de groei van schadelijke bacteriestammen: Probiotische bacteriën gaan de groei van pathogene organismen in het maag-darmkanaal tegen. Ze gaan competitie aan om het beschikbare voedsel en scheiden daarbij substanties als antibiotisch werkende stoffen. Daardoor ontstaat er een milieu waarin pathogenen zich niet thuis voelen en niet kunnen uitgroeien. Onderzoeken tonen werking aan van probiotica op pathogene microben en het vermogen om darminfecties, veroorzaakt door deze schadelijke organismen te genezen.

Spijsvertering: Probiotische bacteriën ondersteunen het verteringsproces doordat ze enzymen bevatten (bijvoorbeeld lactase) die nodig zijn om voeding te verteren. 

Productie van kortketenige vetzuren: Kortketenige vetzuren, worden gebruikt door darm epitheel cellen en worden therapeutisch gebruikt bij ontstekingziekten aan de darm. Zonder kortketenige vetzuren verliest het darmepitheel het vermogen een beschermende barrière te vormen en ontstaat het zogenaamde "lekende darm syndroom”.

PH-verlaging: Door de productie van melkzuur en andere organische zuren wordt de pH in de dunne darm verlaagd. Hierdoor wordt de groei van pathogene darmbewoners in toom gehouden. Bovendien vergemakkelijkt een lage pH de absorptie van mineralen, zoals calcium, magnesium en zink. Een lage pH verlaagt ook het risico op colonkanker.

Immuunversterking: De juiste probiotische flora in de dunne darm heeft een krachtig effect op het immuunsysteem. Verbetering van de conditie van de darmwand: De darmwand voorkomt dat toxinen en allergenen in de bloedbaan terecht komen. Een niet-evenwichtige darmflora kan bijdragen aan een verslechterde toestand van de darmwand, waardoor deze verhoogd doorlaatbaar wordt, het zogenaamde ‘lekkende darm syndroom’. Verhoogde doorlaatbaarheid van de darm wordt in verband gebracht met een groot aantal ziektebeelden, waaronder voedselovergevoeligheden, voedselallergieën en overbelasting van de lever.

Cholesterolstofwisseling: probiotische bacteriën zetten cholesterol in een minder opneembare vorm, waardoor de absorptie van cholesterol vanuit het maagdarmkanaal wordt verminderd en het serumcholesterolgehalte daalt. Produceren van vitaminen: Veel enzymen in het lichaam hebben voor hun functioneren B-vitamines als co-enzym nodig. Bifidobacteriën kunnen een aantal van deze vitaminen produceren, onder andere vitamine B1, B6, B12, foliumzuur en biotine en verschillende aminozuren. Ook vitamine K kan in de darmen worden geproduceerd. Tevens remmen Lactobacillus, acidophilusbacteriën sommige bacteriën die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van vitamine B1.

Oorzaken die leiden tot een ongunstige verhouding van darmbacteriën             

Diverse oorzaken hebben een ongunstig effect op de darmflora. Het gebruik van antibiotica verstoord de microbiële darmflora drastisch, met als gevolg de een overwoekering van pathogene bacteriën, gisten en schimmels. Het gebruik van een krachtig probioticum tijdens en na antibioticagebruik kan dit tegengaan.

Wanneer is probiotica noodzakelijk?

In klinisch onderzoek hebben pro-biotica bewezen van nut te zijn bij een groot aantal aandoeningen:

Constipatie: Constipatie komt veel voor bij ouderen. De samenstelling van de darmflora bij hen wordt vooral gekarakteriseerd door een grote afname van de bifidoflora.

Chronische darmontstekingen Zoals Inflammatory Bowel Syndrome (IBS) en de ziekte van Crohn zijn een abnormale reactie van de mucosa op de eigen flora. Diverse onderzoeken wijzen er op dat probiotica een belangrijke rol kunnen spelen in de behandeling van chronische darmontstekingen.

Ter preventie bij zwangerschap en lactatie: Een baby komt met een steriele darmflora ter wereld en wordt bij de tocht door het geboortekanaal vaak al ‘geënt’ met een ongezonde vaginale flora van de moeder (o.a. Candida). Voorbehandeling met probiotische bacteriën kan dan uitkomst bieden.

Immuunzwakte: De darm is het grootste immuunorgaan van het lichaam. Het is een complex immuunorgaan dat de darmmucosa beschermt tegen pathogenen in de voeding. Verbetering van de darmflora middels probiotica gebruik heeft een zeer positief effect op de conditie van het gehele afweersysteem.

Preventie en behandeling van diarree en infecties van het maag-darmkanaal: één van de best onderbouwde indicaties voor probiotica is die ter preventie en behandeling van acute diarree, dat geldt zowel voor antibiotica geassocieerden diarree als voor reizigersdiarree en andere vormen. Bij diarree gaan in korte tijd grote aantallen probiotische bacteriën verloren, ongeacht wat de oorzaak is. Het is dan van groot belang de probiotische stammen snel weer aan te voeren, aangezien ze de beste bestrijders zijn van de pathogenen die vaak de oorzaak van de diarree zijn. Zowel de duur als de intensiteit van diarree aanvallend kan worden teruggedrongen.

Infecties van de urinewegen(cystitis), vagina of maagdarmkanaal: Probiotica hebben hun effectiviteit bewezen tegen diverse infecties, waaronder Campylobacter en Helicobacter pylori.

Bij vaginale infecties (Chlamydia, Trichomonas en Candida): Lactobacillus acidophilus kan de duur en incidentie van Candida in de vagina en colon verminderen. "De samenstelling van de darmflora bepaalt in belangrijke mate de atopische gevoeligheid”

Bij tandvleesontstekingen kan de mond regelmatig gespoeld worden met een oplossing van probiotische bacteriën.

Allergie (evenals andere atopische aandoeningen als astma, dermatitis en rhinitis): Bij atopische aandoeningen is er sprake van een abnormale immuunreactie op een factor uit de omgeving of uit de voeding. Op jonge leeftijd blijkt de de balans tussen gunstige (met name bifi dobacteriën) en ongunstige bacteriën (met name Clostridiumbacteriën), een belangrijke factor te zijn in het bepalen van de atopische gevoeligheid en het ontwikkelen van allergische aandoeningen. In verschillende studies is een preventieve werking gevonden van probioticagebruik bij baby’s en kinderen tegen het optreden van allergieën op latere leeftijd. Ook bij het behandelen van al opgetreden allergie kunnen probiotica zinvol zijn.

Colonkanker: Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de bescherming die probiotica mogelijk bieden tegen het optreden van colonkanker. Deze werking kan gedeeltelijk worden verklaard in termen van de al eerder genoemde werkingen van probiotica, zoals het verlagen van de pH, het terugdringen van populaties toxinen-uitscheidende pathogenen en het verbeteren van de immuun functie. De organische zuren die door probiotica worden geproduceerd, hebben tevens een mild stimulerend effect op de darmperistaltiek, waardoor de passage van potentieel carcinogene toxinen door het maagdarmkanaal wordt versneld.

Borstvoeding is een belangrijke factor in het bepalen van de bacteriële flora bij baby’s. Tijdens het zogen krijgt de baby bacteriën mee uit de tepelflora van de moeder. De darmflora van een gezonde, borstgevoede baby bestaat vooral uit bifidobacteriën (veelal B. infantis) en in mindere mate lactobacillen, terwijl bij flesgevoede baby’s vaker minder gunstige stammen voorkomen. Daarnaast is ook probioticagebruik bij pasgeborenen een belangrijke factor bij het bepalen van de microbiële microflora Zelfs probiotische bacteriën die de moeder tijdens de zwangerschap neemt, blijken ook de darmen van de pasgeboren baby te kunnen koloniseren.

 

WAT IS CANDIDA?

Talloze patiënten voelen zich ellendig en vertonen de symptomen van een chronische candida-infectie. Dit terwijl zij regulier uitgebreid zijn onderzocht, doorverwezen, terugverwezen, herverwezen en afgewezen. En vaak via de psychiater zijn aangewezen op het gebruik van symptoombestrijdende neurofarmaca terwijl hen is verzekerd dat zij op lichamelijk gebied niets mankeren.Toch stellen medewerkers van de Stichting Orthomoleculaire Educatie (S.O.E.) en met de Stichting sympathiserende artsen en therapeuten dagelijks een overmaat aan candida in de gist- en/of schimmelvorm vast.

ONGELOOF

Desalniettemin trekken reguliere collega's al gauw een zeer bedenkelijk gezicht wanneer men het over deze vorm van candida heeft: ongeloof en ontkenning die tot een waar antagonisme kunnen leiden. Jammer. Schreef B. Shaw in zijn stuk 'Candida' niet reeds: "candida here, candida there, candida everywhere"... Inderdaad, dit dimorfe organisme (dat wil zeggen dat het twee verschillende gedaanten kan hebben) lijkt overal toe te slaan.

WAT IS CANDIDA ALBICANS?

Candida albicans is van nature een gistcel, een component van de darmflora. Echter, door diverse oorzaken kan de darmflora haar balans verliezen en kunnen mutaties van het organisme candida albicans, parasitair en dan dominant worden. In feite muteert de candida albicans-cel van een schimmelachtige gistcel tot een gistachtige schimmel. Met als gevolg dat het darmslijmvlies verslechterd en gepenetreerd word door de candida- schimmel welke op deze manier de bloedbaan kan bereiken. Het betreft hier nog steeds een oppervlakkige candida infectie waarbij huid nagels en slijmvliezen kunnen worden aangedaan.

De pathogene, gemuteerde gistcel heeft zich, in eerste instantie veelal vanuit de darm, via de bloedbaan in het lichaam verspreid en zich vervolgens gekoloniseerd in organen, bindweefsel en dergelijke. Deze situatie blijkt inmiddels bij zeer veel mensen voor te komen. In de VS schat men dat in de groep personen met chronische gezondheidsklachten twee van de drie patiënten aan dit syndroom lijden. Geconcludeerd mag worden, dat pathogene candida het ziektebeeld van deze tijd aan het worden is. Het is een bijkomend probleem voor de candida-patiënt dat de reguliere geneeskundige, met name de huisarts, zijn problemen veelal niet begrijpt. Dit vloeit enerzijds voort uit het gegeven dat het pathogene candida-beeld regulier-klinisch vrijwel niet is vast te stellen, en anderzijds uit de feitelijke omstandigheid dat universitair onderwijs leert dat de candida albicans-cel niet in het bloed kan voorkomen. Veel candida-patiënten krijgen dan ook ten onrechte het stempel 'psychisch' opgedrukt.

OORZAKEN VAN HET CANDIDA-SYNDROOM.

Mannen en vrouwen

1. langere tijd antibiotica gebruikt

2. gebruik van immuunsupressieve medicamenten bijv, cortic.

3. langere tijd negatief waargenomen stress

4. langere tijd in contact geweest met milieu giften ( in of uitwendig )

5. postviraalsyndroom

6. onvolwaardige voeding ( junkfood ) maar ook anorexia of andere eetstoornisen

7. regelmatig gebruik van aspirine

Bij vrouwen

1. gebruik van de anticonceptiepil

2. toestand na meerdere zwangerschappen

3. gebruik van het spiraaltje

Het spreekt vanzelf, dat in de meeste gevallen een combinatie van één of meer van de

hiervoor genoemde factoren de boosdoener is.

HET VERLOOP VAN HET CANDIDA SYNDROOM

Nadat de candida-gistcel of -schimmel zich in de bloedbaan heeft begeven, zijn er meerdere situaties mogelijk: Het tegen deze organismen werkzame immuunsysteem in het bloed functioneert voldoende en vernietigt de voor het bloed vreemde substanties. Het immuunsysteem in het bloed is niet competent genoeg om op termijn de continue aanvoer van gistcellen c.q. schimmels in de bloedbaan te beheersen. Er is kans dat de gistcellen muteren in een sterk parasitaire vorm, de echte schimmelvorm (zwamvormen), die zich trachten te koloniseren in de weefsels en organen. Het hangt vervolgens van de kwaliteit van het afweersysteem van de diverse weefseldelen af, in hoeverre de candida-schimmels deze weefsels zullen penetreren. Vermoed wordt echter, dat op langere termijn vrijwel geen enkel weefseldeel deze penetratie kan voorkomen (in het Centre for Disease Control in Atlanta, VS beschikt men over dia's en foto's van candida-kolonisatie in achthonderd verschillende weefseldelen!).

DE SYMPTOMEN VAN HET CANDIDA-SYNDROOM

Een overzicht van de symptomen kan als volgt naar hoofdgroepen worden ingedeeld:

Stemmingssymptomen

Vermoeidheid, lusteloosheid

Gevoel leeg te zijn

Concentratiestoornissen, slecht geheugen, stemmingswisselingen

Gevoel te zweven of niet in de werkelijkheid te staan

Depressief, neerslachtig

Irritatie/snel geprikkeld of opgewonden, nerveus

Spieren en gewrichten

Spierpijnen spierzwakte of verlamming

Pijn en/of zwelling van de gewrichten

Gevoelloosheid, brandende of tintelende sensaties

Pijnlijke gewrichten vooral aan de voeten zonder verder oorzaak.

Urogenitaal

Moeilijk te bestrijden vaginale afscheiding (witte vloed)

Aanhoudende vaginale jeuk of branderig gevoel.

Prostatitis

Impotentie

Geen of duidelijk verminderd libido 

Visus

Visus stoornissen; vlekken voor de ogen, vertekend zien (wazig zien, dubbelzien)

Verminderd zien brandende of vermoeide ogen.

Neurologisch

Hoofdpijnen

Duizeligheid/ evenwichtsstoornissen

Druk boven de oren, gevoel, van zwellen van het hoofd en tintelen of prikkelen

Ongecoördineerd handelen 

Huid

Jeuk huiduitslag andere huidaandoeningen

Spijsverteringsstoornissen

Opboeren

Slijm bij de ontlasting

Zuurbranden

Opgeblazen buik

Buikpijn obstipatie/diarree

Mond en slijmvliezen

Droge mond slijmvliesveranderingen of blaren in de mond

Neusverstoppingen 

Oren

Terugkerende infecties van de oren, oorpijn.

Allergische reacties

Intolerantie voor bepaalde levensmiddelen

Intolerantie voor bepaalde chemicaliën zoals wasmiddelen of rook

Klachten, verband houdende met een overreactief immuunsysteem, zoals allergieën; tevens kunnen allergische reacties ontstaan, indien intacte proteïnemoleculen de beschadigde darmwand passeren en vervolgens de bloedbaan bereiken.

Hormonale klachten

Klachten, verband houdende met een verzwakt immuunsysteem (vaak de opvolgende fase van overreactiviteit), zoals recidiverende infecties. Waaronder vooral hypoglycemie (met als gevolg onder meer hersenstofwisselingsproblemen in de vorm van 'psychische klachten' .irrationele angsten, depressies e.d.); klachten verband houdende met de afscheiding van toxines door de candida-schimmels, zoals psychische problemen, overbelasting van ontgiftingsorganen, immunosuppressie.

THERAPIE

De therapie dient langdurig te worden ingezet (veelal minimaal een jaar), derhalve zo 'zacht' doch ook zo effectief mogelijk te zijn, en multifactorieel te zijn. De belangrijkste opgave hierbij is nog steeds om de gisttolerantie, de darm en het afweersysteem, en daarmee de patiënt, in optimale conditie te krijgen. Hierbijspelen dieet (en motivatie en uitleg door de behandelaar om het ook zo optimaal mogelijk te houden!) en suppletie met micro-nutriënten, natuurlijke antimycotica én symbionten een gelijkwaardige rol. Men stelt vooral eisen aan de preparaten!

HET DIEET

De voornaamste doelstellingen van het dieet zijn: Afremmen van de groei en vermenigvuldiging van de candidaschimmels, door beperking van voor henrelevant voedsel (vooral suikers). Bijdragen tot stabilisering van de bloedsuikerspiegel (iedere candida-patiënt heeft in meer of mindere mate hypoglycemie).Het dieet luistert zeer nauw!

DE ORTHOMOLECULAIRE THERAPIE

Het uitsluitend toepassen van het dieet zal wel steeds enige verbetering geven, maar zal uiteindelijk geen echte genezing bewerkstelligen, omdat daarvoor zeer krachtige maatregelen noodzakelijk zijn, die: Antimycotisch werkzaam zijn. Het immuunsysteem krachtig versterken. Hiervoor komen meerdere preparaten in aanmerking.

De darmflora normaliseren. Het gebruik van een sterk geconcentreerd darmbacterie- preparaat, afgeleid van humane stam, bestaande uit acidofilus- en bifidumbacteriën is daarbij essentieel. Het is van groot belang dat de bacteriën van humane stam afkomstig zijn. Eveneens essentieel is het gebruik van preparaten die het geperforeerde darmepitheel herstellen waardoor tevens het milieu voor de goedaardige darmbacteriën verbeterd. Verder therapeutische toepassing van stoffen die in sterke mate bijdragen tot algeheel herstel.

Hiervoor komen meerdere stoffen in aanmerking. Met EAP-testen kan aangetoond worden welke intoleranties zijn ontstaan en welke spijsverteringorganen overbelast zijn. De pathogene candida geheel uit het lichaam verwijderen is een utopie, die niet bereikbaar, maar ook niet noodzakelijk is. De uiteindelijke bedoeling van de therapie is om de candida-schimmel weer onder controle van de afweer te brengen, hetgeen blijkens ervaring veelal een half tot een heel jaar vergt, ten dele afhankelijk van het suppletie-regime.

Behandeling van het candida-syndroom met homeopathie of acupunctuur zal, vanwege de tekortschietende impact op de biochemie (het gaat hier tenslotte om prikkeltherapieën), niet effectief genoeg zijn. Wel kunnen deze maatregelen een uitstekende ondersteuning zijn van de orthomoleculaire therapie.