DARMFLORA

Ons maag-darmkanaal (spijsvertering) is het belangrijkste immuunorgaan van ons lichaam, het oppervlak van de darmwand staat continu in contact met de buitenwereld. De darminhoud kan, behalve voedingsstoffen, ook een groot aantal lichaamsvreemde, toxische stoffen en ziekteverwekkende bacteriën bevatten. In het darmkanaal leven ca. 100.000 miljard bacteriën. De gezondheid van de darmen en immuunsysteem is afhankelijk van de aanwezigheid van miljarden gunstige en ongunstige (pathogene) bacteriën. De gezondheid van de mens wordt grotendeels bepaald door een evenwichtige darmflora. Een gezonde darmflora is daarom absoluut noodzakelijk voor een goede gezondheid.


Wat deze Bacteriestammen voor u doen.

Beperken de groei van schadelijke bacteriestammen: Probiotische bacteriën gaan de groei van pathogene organismen in het maag-darmkanaal tegen. Ze gaan competitie aan om het beschikbare voedsel en scheiden daarbij substanties als antibiotisch werkende stoffen. Daardoor ontstaat er een milieu waarin pathogenen zich niet thuis voelen en niet kunnen uitgroeien. Onderzoeken tonen werking aan van probiotica op pathogene microben en het vermogen om darminfecties, veroorzaakt door deze schadelijke organismen te genezen.

Spijsvertering: Probiotische bacteriën ondersteunen het verteringsproces doordat ze enzymen bevatten (bijvoorbeeld lactase) die nodig zijn om voeding te verteren. 

Productie van kortketenige vetzuren: Kortketenige vetzuren, worden gebruikt door darm epitheel cellen en worden therapeutisch gebruikt bij ontstekingziekten aan de darm. Zonder kortketenige vetzuren verliest het darmepitheel het vermogen een beschermende barrière te vormen en ontstaat het zogenaamde "lekende darm syndroom”.

PH-verlaging: Door de productie van melkzuur en andere organische zuren wordt de pH in de dunne darm verlaagd. Hierdoor wordt de groei van pathogene darmbewoners in toom gehouden. Bovendien vergemakkelijkt een lage pH de absorptie van mineralen, zoals calcium, magnesium en zink. Een lage pH verlaagt ook het risico op colonkanker.

Immuunversterking: De juiste probiotische flora in de dunne darm heeft een krachtig effect op het immuunsysteem. Verbetering van de conditie van de darmwand: De darmwand voorkomt dat toxinen en allergenen in de bloedbaan terecht komen. Een niet-evenwichtige darmflora kan bijdragen aan een verslechterde toestand van de darmwand, waardoor deze verhoogd doorlaatbaar wordt, het zogenaamde ‘lekkende darm syndroom’. Verhoogde doorlaatbaarheid van de darm wordt in verband gebracht met een groot aantal ziektebeelden, waaronder voedselovergevoeligheden, voedselallergieën en overbelasting van de lever.

Cholesterolstofwisseling: probiotische bacteriën zetten cholesterol in een minder opneembare vorm, waardoor de absorptie van cholesterol vanuit het maagdarmkanaal wordt verminderd en het serumcholesterolgehalte daalt. Produceren van vitaminen: Veel enzymen in het lichaam hebben voor hun functioneren B-vitamines als co-enzym nodig. Bifidobacteriën kunnen een aantal van deze vitaminen produceren, onder andere vitamine B1, B6, B12, foliumzuur en biotine en verschillende aminozuren. Ook vitamine K kan in de darmen worden geproduceerd. Tevens remmen Lactobacillus, acidophilusbacteriën sommige bacteriën die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van vitamine B1.

Oorzaken die leiden tot een ongunstige verhouding van darmbacteriën             

Diverse oorzaken hebben een ongunstig effect op de darmflora. Het gebruik van antibiotica verstoord de microbiële darmflora drastisch, met als gevolg de een overwoekering van pathogene bacteriën, gisten en schimmels. Het gebruik van een krachtig probioticum tijdens en na antibioticagebruik kan dit tegengaan.

Wanneer is probiotica noodzakelijk?

In klinisch onderzoek hebben pro-biotica bewezen van nut te zijn bij een groot aantal aandoeningen:

Constipatie: Constipatie komt veel voor bij ouderen. De samenstelling van de darmflora bij hen wordt vooral gekarakteriseerd door een grote afname van de bifidoflora.

Chronische darmontstekingen Zoals Inflammatory Bowel Syndrome (IBS) en de ziekte van Crohn zijn een abnormale reactie van de mucosa op de eigen flora. Diverse onderzoeken wijzen er op dat probiotica een belangrijke rol kunnen spelen in de behandeling van chronische darmontstekingen.

Ter preventie bij zwangerschap en lactatie: Een baby komt met een steriele darmflora ter wereld en wordt bij de tocht door het geboortekanaal vaak al ‘geënt’ met een ongezonde vaginale flora van de moeder (o.a. Candida). Voorbehandeling met probiotische bacteriën kan dan uitkomst bieden.

Immuunzwakte: De darm is het grootste immuunorgaan van het lichaam. Het is een complex immuunorgaan dat de darmmucosa beschermt tegen pathogenen in de voeding. Verbetering van de darmflora middels probiotica gebruik heeft een zeer positief effect op de conditie van het gehele afweersysteem.

Preventie en behandeling van diarree en infecties van het maag-darmkanaal: één van de best onderbouwde indicaties voor probiotica is die ter preventie en behandeling van acute diarree, dat geldt zowel voor antibiotica geassocieerden diarree als voor reizigersdiarree en andere vormen. Bij diarree gaan in korte tijd grote aantallen probiotische bacteriën verloren, ongeacht wat de oorzaak is. Het is dan van groot belang de probiotische stammen snel weer aan te voeren, aangezien ze de beste bestrijders zijn van de pathogenen die vaak de oorzaak van de diarree zijn. Zowel de duur als de intensiteit van diarree aanvallend kan worden teruggedrongen.

Infecties van de urinewegen (cystitis), vagina of maagdarmkanaal: Probiotica hebben hun effectiviteit bewezen tegen diverse infecties, waaronder Campylobacter en Helicobacter pylori.

Bij vaginale infecties (Chlamydia, Trichomonas en Candida): Lactobacillus acidophilus kan de duur en incidentie van Candida in de vagina en colon verminderen. "De samenstelling van de darmflora bepaalt in belangrijke mate de atopische gevoeligheid”

Bij tandvleesontstekingen kan de mond regelmatig gespoeld worden met een oplossing van probiotische bacteriën.

Allergie (evenals andere atopische aandoeningen als astma, dermatitis en rhinitis): Bij atopische aandoeningen is er sprake van een abnormale immuunreactie op een factor uit de omgeving of uit de voeding. Op jonge leeftijd blijkt de de balans tussen gunstige (met name bifi dobacteriën) en ongunstige bacteriën (met name Clostridiumbacteriën), een belangrijke factor te zijn in het bepalen van de atopische gevoeligheid en het ontwikkelen van allergische aandoeningen. In verschillende studies is een preventieve werking gevonden van probioticagebruik bij baby’s en kinderen tegen het optreden van allergieën op latere leeftijd. Ook bij het behandelen van al opgetreden allergie kunnen probiotica zinvol zijn.

Colonkanker: Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de bescherming die probiotica mogelijk bieden tegen het optreden van colonkanker. Deze werking kan gedeeltelijk worden verklaard in termen van de al eerder genoemde werkingen van probiotica, zoals het verlagen van de pH, het terugdringen van populaties toxinen-uitscheidende pathogenen en het verbeteren van de immuun functie. De organische zuren die door probiotica worden geproduceerd, hebben tevens een mild stimulerend effect op de darmperistaltiek, waardoor de passage van potentieel carcinogene toxinen door het maagdarmkanaal wordt versneld.

Borstvoeding is een belangrijke factor in het bepalen van de bacteriële flora bij baby’s. Tijdens het zogen krijgt de baby bacteriën mee uit de tepelflora van de moeder. De darmflora van een gezonde, borstgevoede baby bestaat vooral uit bifidobacteriën (veelal B. infantis) en in mindere mate lactobacillen, terwijl bij flesgevoede baby’s vaker minder gunstige stammen voorkomen. Daarnaast is ook probioticagebruik bij pasgeborenen een belangrijke factor bij het bepalen van de microbiële microflora Zelfs probiotische bacteriën die de moeder tijdens de zwangerschap neemt, blijken ook de darmen van de pasgeboren baby te kunnen koloniseren.