DISCLAIMER
 

De inhoud van alle informatie op deze website is niet bedoeld ter vervanging van artsenbezoek bij klachten. Raadpleeg ten allen tijde bij klachten eerst uw arts.
anders Beter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke zin dan ook, voortvloeiende uit onzorgvuldig gebruik van informatie die door anders Beter wordt geboden.

COPYRIGHT
Het copyright van alle op deze website verschenen webpagina’s berust volledig bij anders Beter.
Alle op deze site gepubliceerde pagina’s, ontwerpen, afbeeldingen, teksten en layouts, in welke vorm dan ook, zijn zonder uitzondering blijvend eigendom van anders Beter en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van anders Beter nimmer en/of op enigerlei wijze worden vastgelegd, gecopieerd, gepubliceerd, vermenigvuldigd of gedistribueerd.

Eventuele opmerkingen en suggesties kunt u sturen aan
info@anders-beter.nl